Online Psikolojik Danışma – Online-Beratung

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın kültürel farklılık ve dil sorunu nedeniyle ruhsal sorunlarına yönelik danışma hizmeti almada zorluk yaşadıkları görülmüştür. Bu nedenle Anadolu Psikoterapi Derneği bünyesinde yer alan uzmanlar tarafından yalnızca yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik danışmanlık hizmetleri verilecektir. Bu hizmetler tanı koyma ve medikal tedavi süreci gibi yüz yüze değerlendirme içeren durumları kapsamamaktadır. Derneğe katkı sağlamak maksatlı bu hizmetler ücretli olacaktır.

Danışmanlık hizmeti telefon ile görüntülü görüşme şeklinde olacaktır. Uzmanlar hafta içi saat 17:00 ile 20:00, hafta sonu 11:00-17:00 saatleri arasında danışmanlık hizmeti vereceklerdir.

Danışmanlık alınabilecek konular:

-Daha önce başlanmış ve devam eden tedavilerine yönelik danışmanlık

-Gebelik ve emzirme sürecindeki ruhsal problemler ve tedaviler

-İletişim ve Uyum Sorunları

-Öfke Kontrolünde Yaşanan Problemler

-Problem Çözmede ve Karar Vermede Yaşanan Sorunlar

-Kişilerarası ve Yakın İlişkilerde Problemler

-Özgüven Eksikliği

-Stresle Baş Etmede Yaşanan Problemler

-Mutsuzluk-Kaygı

-Sınav Kaygısı

-Bilgisayar, Oyun ve İnternet Bağımlılığı

Danışmanlık hizmeti verebilecek uzmanlar:

Prof. Dr. Mehmet AK, Psikiyatrist

Prof. Dr. Faruk UGUZ, Psikiyatrist

Doç. Dr. Neslihan AKKİŞİ KUMSAR, Psikiyatrist

Dr. Öğr. Üyesi Şakir GICA, Psikiyatrist

Doç. Dr. Süleyman Barbaros YALÇIN, Uzman Psikolojik Danışman

Mehmet KAVAKLI, Uzman Psikolog

Osman Oğulcan TÜRKMEN, Uzman Psikolojik Danışman

Randevu için;

0551 046 62 82

anadolupsikoterapi@gmail.com

Online-Beratung

Der Beratungsdienst richtet sich an im Auslandlebende Türk*innen, die aufgrund von Sprachverständigungsprobleme oder kulturellen Aspekten die Psychische Beratung nicht nutzen-oder wahrnehmen können. Beratungen werden nur für diese Zielgruppe von den Expert*innen durchgeführt, die in der Anatolian Psychotherapie Association tätig sind.

Beratungen werden durch Telefon-Videoanruf durch unseren Beratungsdienst angeboten.

Beratungszeiten sind:

Wochentags: von 17:00 bis 20:00 Uhr

Wochenende: von 11:00 bis 20:00 Uhr

Bitte beachten Sie: Beratungsdienste decken keine Diagnose und medizinische Behandlungen ab.

Zukonsultierende Themen:

-Begonnene und weiterführende Behandlungen

-Psychische Probleme während der Schwangerschaft und Stillzeit

-Kommunikationsschwierigkeiten

-Anpassungsprobleme

-Schwierigkeiten bei der Problemlösung und Entscheidungsfindung

-Probleme in zwischenmenschlichen- und engen Beziehungen

-Mangel an Selbstvertrauen

-Stressbewältigung

-Angstmanagement

-Prüfungs- und Erfolgsangst

-Burn-out

-Computerspiel-und Internet-Sucht

Berater*ihnen:

Prof. Mehmet AK, Psychiater

Prof. Faruk UGUZ, Psychiater

Assoz. Prof. Neslihan AKKİŞİ KUMSAR, Psychiater

Asst. Prof. Üyesi Şakir GICA, Psychiater

Assoz. Prof. Süleyman Barbaros YALÇIN, Fachpsychologischer Berater

Mehmet KAVAKLI, Fachpsychologe

Osman Oğulcan TÜRKMEN, Fachpsychologischer Berater

einen Termin machen;

0551 046 62 82

anadolupsikoterapi@gmail.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir