Çocuk ve Ergenlerde Kabul ve Kararlılık Odaklı Mod Yönelimli Oyun Terapisi Eğitimi

ÇOCUK VE ERGENLERDE KABUL VE KARARLILIK ODAKLI MOD YÖNELİMLİ OYUN TERAPİSİ EĞİTİMİ

Çocuk ve Ergenlerde Kabul ve Kararlılık Odaklı Mod Yönelimli Oyun Terapisi’nin amacı, çocuk ve ergenlerde akıllı çocuk modunu geliştirebilmek adına problem çözme, duygu düzenleme, bilişsel ve psikolojik esneklik becerilerini geliştirmektir. Bu amaçla, eğitim sürecinde ilişkisel çerçeve teorisi, kabul ve kararlılık terapisi, bilinçli farkındalık terapisi, diyalektik davranışçı terapi, bilişsel-davranışçı terapi, şema terapi, öz şefkatli farkındalık yaklaşımı ve mod terapisi kuramlarında kullanılan bazı beceri, teknik ve metaforların çocuk ve ergenlere uyarlanmış biçimleri uygulamalı olarak anlatılacaktır.

Çocuk ve ergenlerde erken dönem uyumsuz şemaların tetiklenmesiyle ortaya çıkan modların tespiti için mod haritaları çıkartılacak, elde edilen bu mod haritalarının iyileştirilmelerine yönelik 3. dalga BDT’de kullanılan beceri, teknik ve metaforlar uygulamalı olarak anlatılacaktır. Çocuk ve Ergenlerde Kabul ve Kararlılık Odaklı Mod Yönelimli Oyun Terapisi’ni uygulayan danışmanlara; çocuk ve ergenler ile ebeveynler arasındaki çatışmaları etkili bir şekilde çözebilmek ve ebeveynlerin çocuklarına model olabilmesi için ebeveynlere yönelik psikolojik esneklik ve problem çözme becerilerinin nasıl geliştirilebileceği konusunda eğitim verilecektir. Ebeveynlerin; çocuklarının mizaçlarını kabul etmeleri, kendileri ve çocukları için değerli olan tercihleri yapmaları, bu tercihleri gerçekleştirmek için harekete geçmeleri konusundaki farkındalığın geliştirilmesi önemli görülmektedir. Bu farkındalık özellikle kızgın-dürtüsel çocukluk modu aktif, talepkâr-cezalandırıcı ebeveyn modlarını içselleştirmiş olan çocukların ebeveynlerine ve engelli çocuğa sahip ebeveynlere yönelik geliştirilecektir. Danışmanların ebeveynlerin farkındalığını geliştirmeye yönelik uygulayabileceği teknik ve yöntemler eğitimde verilecektir.

Çocuk ve Ergenlerde Kabul ve Kararlılık Odaklı Mod Yönelimli Oyun Terapisi Eğitimi, 3 Modül ve Süpervizyon’dan oluşmaktadır ve eğitimin içeriği aşağıda verilmiştir.

1.Modül (9-10 Mart)

Kavramların tanıtılması (çekirdek ve duygusal ihtiyaçlar, mizaç, şefkat, şema ve mod kavramı, zihinsel birleşme, bilişsel ayrışma, bilişsel ve psikolojik esneklik)

Kabul ve Kararlılık Odaklı Mod Yönelimli Oyun Terapisinde terapötik ilişkinin kurulması

Kabul ve Kararlılık Odaklı Mod Yönelimli Oyun Terapisinde teknikler, beceriler ve metaforların tanıtımı

2.Modül (20-21 Nisan)

Ebeveynlere çocuklarının mizaçlarını fark etmeleri konusunda bilgi vermek

Ebeveynlere çocuklarının bilişsel ve psikolojik esnekliğini geliştirmede nasıl model olacağı konusunda beceri kazandırmak

Yeniden Ebeveynlik ve Keyifli Ebeveynlik

Çocuk ve ergenlerde tetiklenen modların tespitinde resim analizi ve nesne kullanımı (mod haritasının çıkartılması, zihinsel birleşmenin analizi ve değerler matrisi)

Kabul ve Kararlılık Odaklı Mod Yönelimli Oyun Terapisinde vaka formülasyonu

3.Modül (11-12 Mayıs)

Çocukluk modlarını iyileştirmek için psikolojik esnekliği geliştirmek

İşlevsel olmayan ebeveyn modlarını iyileştirmek için psikolojik esnekliği geliştirmek

Uygun olmayan başa çıkma modlarının etkisini azaltmak için kullanılan beceri, teknik ve metaforlar

Akıllı çocuk, mutlu çocuk ve şefkatli ebeveyn modunu geliştirmek için kullanılan beceri, teknik ve metaforlar (resim analizi, mod sandalye diyalogları, öykü, kukla, nesne ve metafor kullanımı)

Süpervizyon

Süpervizyon için kursiyerler en az 2 uygulama yapacaklardır. Uygulamalar eğitimci tarafından değerlendirildikten sonra sertifika verilecektir.

Açıklamalar

Eğitime ruh sağlığı alanında çalışanlar, BDT eğitimi alanlar, okul öncesi ve özel eğitim öğretmenleri, çocuk gelişimi uzmanları, ruh sağlığı alanında, okul öncesi ve özel eğitim öğretmenliğinde eğitim gören son sınıf öğrencileri katılabilir.

Eğitim toplam 3 modül (50 Saatlik Eğitim) ve Süpervizyon’dan oluşmaktadır.

Eğitimde özellikle resim tekniklerinin, öykülerin, kuklaların, nesnelerin ve metaforların kullanılması uygulamalı olarak yapılacaktır. Uygulama yapılırken parmak kuklası, el kuklası, nesneler ve resim teknikleri için resim kâğıdı, pastel boya ve boyama kalemleri kullanılacaktır.

Kursiyerler eğitime gelmeden önce ihtiyaçlar, erken dönem uyumsuz şemalar ve modlarla ilgili notlar kursiyerlere gönderilecektir. Kursiyerler notları okuduktan sonra eğitime hazır hale gelecektir. Ayrıca gerekli dokümanlar da verilecektir.

Eğitimde ayrıca kursiyerlerden biri danışan, biri oyun terapisti olmak üzere rol yapma tekniklerinin birebir uygulamaları yapılacaktır.

Eğitim ücreti KDV dahil 9000₺ olup peşin ya da 3000₺ x 3 şeklinde ödeme seçenekleri vardır.

BAŞVURU İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLER

Ön Başvuru: 3 Şubat-8 Mart

Kesin Kayıt: 4-8 Mart

Kurs Başlangıç: 9-10 Mart

Eğitim Yeri: Anadolu Psikoterapi Derneği, Havzan Mahallesi Şehir Caddesi No: 15/204 Meram/Konya

Ödeme: Eğitim ücreti KDV dahil 9000₺ olup kesin kayıt işlemi yapılırken, ödeme peşin ya da önden 3000₺ şeklinde olacaktır. Önden 3000₺ verilmesi durumunda; geriye kalan 6000₺’nin ödemesi ise eğitimin 2. Modülünde (3000₺) ve 3. Modülünde (3000₺) yapılacaktır.

Ödeme Şekli: Kesin kayıt işlemi sürecinde bilgilendirme yapılacaktır.

İletişim:

Mail: anadolupsikoterapi@gmail.com

Telefon: 0551 046 62 82

Eğitimci: Prof. Dr. Şahin KESİCİ

Ön Başvuru İçin Tıklayınız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir