Prof. Dr. Özkan GÜLER

Prof. Dr. Özkan GÜLER

Özgeçmiş

1974 yılında Konya’ya bağlı Kulu ilçesinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Konya merkezde tamamladı. 1997 yılında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Mezuniyetinden sonra bir yıl süreyle Pratisyen Hekim olarak sağlık ocağında çalıştı. Psikiyatri uzmanlık eğitimini 2003 yılında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği’nde tamamladı. 2008 yılında “Psikiyatri Doçenti” 2014 yılında “Psikiyatri Profesörü” oldu. 2010 yılından beri de Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır.

Bilişsel Davranışçı Terapiye olan ilgisi asistanlığının son dönemlerinde başlamış olup 2005-2007 yılları arasında Prof. Dr. Hakan Türkçapar’dan 40 saat teorik ve 80 saatlik süpervizyon eğitimi almıştır. Takip eden dönemde de ilgisi devam etmiş olup 2011-2014 yılları arasında Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından düzenlenmiş olan programda 220 saat kuramsal-uygulama, 120 saat grup süpervizyonu içeren Bilişsel Davranışçı Psikoterapi eğitimini başarıyla tamamlayarak TPD Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Uygulayıcısı ve Eğiticisi unvanını almaya hak kazanmıştır.