Temel SPSS ve GPower (Güç Analizi) Eğitimi – Online (4. Grup)

ANADOLU PSİKOTERAPİ DERNEĞİ TEMEL SPSS VE GPOWER (GÜÇ ANALİZİ) EĞİTİMİ – ONLINE

Bilindiği üzerakademik alanda, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitiminde ya da herhangi bir bilimsel çalışmada sayısal verilerin olduğu her yerde istatistiğe ihtiyaç duyulmaktadır. Verilerin analizini formüller aracılığıyla elle yapmak oldukça zahmetlidir. Bu nedenle verilerin analizini yapan ve işleri kolaylaştıran istatistik programları bulunmaktadır. Sayısal verilerin toplanarak analizinin yapıldığı programların başında SPSS gelmektedir ve hangi durum karşısında hangi analizlerin yapılacağı oldukça önemlidir. Bundan dolayı öğrencilerin, araştırmacıların, akademisyenlerin SPSS programını rahat bir şekilde kullanabilmesi için Anadolu Psikoterapi Derneği “Temel SPSS ve GPower (Güç Analizi) Eğitimi – Online” açmayı planlamıştır.

Temel SPSS Eğitimi İçeriği

Oturum

İçerik

1. Oturum (Cumartesi) İstatistik ve Değişkenler Hakkında Bilgilendirme

SPSS Paket Programı İçeriğinin Tanıtılması

Veri Altyapısı Oluşturma, Kodlama ve Veri Girişinin Yapılması

Verileri Hesaplama

Betimsel İstatistik (Frekans, Mod, Medyan, Aritmetik Ortalama, Standart Sapma, Yüzdelik vs.)

Diyagram ve Grafikler (Çizgi, Sütun vs.)

Çapraz Tablo ve Ki-Kare Testi

2. Oturum

(Pazar)

Çarpıklık ve Basıklık Hesaplama

Normallik Testleri

Normal Dağılım Hesaplama Yöntemleri

Parametrik ve Non-Parametrik Testlerinin Sınıflandırılması

T Testleri (Tek Örneklem, Bağımsız Örneklem, Bağımlı Örneklem)

3. Oturum

(Cumartesi)

Tek Yönlü ANOVA Testi ve Post Hoc Testleri

MANOVA ve ANCOVA Testleri

Mann Whitney U Testi

Wilcoxon Testi

Kruskal Wallis H Testi

4. Oturum

(Pazar)

Korelasyon Analizi

Regresyon Analizi

Genel Değerlendirme

Temel SPSS Eğitimiyle İlgili Açıklamalar

  • Temel SPSS Eğitimi yukarıda gösterildiği gibi 4 oturumdan oluşup hafta sonları (cumartesi-pazar) iki oturum yapılması planlanmaktadır.
  • Eğitimler belirlenen tarihlerde online ortamda verilecektir.
  • Eğitimle ilgili ders notları pdf formatında verilecektir.
  • Eğitimle ilgili veri setleri katılımcıların uygulaması için verilecektir.
  • Eğitimde raporlaştırma[1]
  • Eğitim sonrasında katılımcılara sınav yapılıp ardından Anadolu Psikoterapi Derneği tarafından katılımcının adına düzenlenen “Katılım Sertifikası” verilecektir.
  • Eğitim sonrasında da katılımcılar yardıma ihtiyaçları olduğunda istedikleri zaman e-posta yolu ile ulaşabileceklerdir.
  • Eğitim ücreti KDV dahil 350₺’dir.

[1] *Raporlaştırmada verilerin analizinin uygun bir formatta yazılması hedeflenir. SPSS programında çıkan sayısal değerlerden hangilerinin kullanılacağı, nasıl ifade edilip yazılacağı eğitimde verilmektedir.

Temel SPSS ve GPower (Güç Analizi) Eğitimine Başvuru İçin Önemli Bilgiler

Ön Başvuru: Eylül 2020

Kesin Kayıt: Ön Başvuru yapıldıktan sonra Kesin Kayıtla ilgili dönüş ilerleyen günlerde yapılacaktır.

Eğitim Tarihi: 26-27 Eylül – 3-4 Ekim 2020

Eğitimciler: Arş. Gör. Mehmet Kavaklı – Öğr. Gör. Osman Oğulcan Türkmen

Eğitim Ortamı: Online ortamda yapılacaktır. Bunun için internetinizin ve masaüstü bilgisayar ya da laptop (ikisi önerilmektedir), tablet ya da akıllı cep telefonunuzun yanınızda bulunması gerekmektedir.

Ödeme: Eğitim ücreti KDV dahil 350₺ olup ödemenin nasıl yapılacağı kesin kayıt zamanında açıklanacaktır.

Eğitime grup olarak en az iki kişi başvurduğunda eğitim ücreti kişi başı KDV dahil 300₺’dir.

İletişim:

Osman Oğulcan TÜRKMEN

0531 226 57 80

anadolupsikoterapi@gmail.com

Ayrıca aynı eğitim Ekim, Kasım, Aralık 2020 aylarında da olacaktır. Bunun için şimdiden ön başvurunuzu yapıp ön kayıt yaptırabilirsiniz.

Temel SPSS ve GPower (Güç Analizi) Eğitimi – Online Ön Başvurusu İçin Tıklayın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir