Anadolu Psikoterapi Derneği Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) Eğitimi – İstanbul (4. Grup)

ANADOLU PSİKOTERAPİ DERNEĞİ BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ (BDT) EĞİTİMİ – İSTANBUL (4. GRUP)

Ülkemizde ve dünyada bilişsel-davranışçı terapiler (BDT) giderek önem kazanmakta ve dünya çapında kullanım yaygınlığı artmaktadır. Ruh sağlığı alanında çalışanların uygulama açısından en çok hevesli olduğu terapi yöntemlerinden birisi olarak tanımlanmış ve etkinliği birçok bilimsel çalışma ile ortaya konmuş bu terapi yönteminden daha çok kişinin yararlanabilmesi amacıyla, alanında temel eğitimi almış ruh sağlığı çalışanlarına yönelik BDT eğitimi planlanmıştır. Birçok ülkede birinci basamakta sunulan tedavi seçenekleri arasında yer alan BDT’nin yaygınlaşması ve daha çok kişinin bu hizmetten yararlanmasını sağlamak amacıyla Anadolu Psikoterapi Derneği (APD) bünyesinde bulunan akademisyenler ve dış eğiticiler ile terapi kursları verilmesi planlanmıştır.

KATILIM KOŞULLARI

BDT programı psikiyatri uzmanlık öğrencileri, psikiyatri uzmanları, tıp doktorları, pratisyen hekimler, aile hekimleri, psikolog, psikolojik danışman, hemşire, psikiyatri hemşiresi ve sosyal hizmet uzmanlarına yönelik olacaktır. Her grup için toplam 20 kişi alınacaktır. Eğitim programının düzenlenebilmesi için uygun bulunan başvuru sayısının en az 15 olması gerekmektedir.

Başvuran adaylar içinden koşulları karşılayanlar istenilen belgelerle yüz yüze Bilişsel Davranışçı Terapi Eğiticilerinden oluşan BDT Eğitim Kurulu tarafından değerlendirilecektir.

Eğitim programında devamlılık zorunludur. Eğitime iki modül katılmayan adaylar programdan çıkarılırlar.

Eğitim programını tamamlayan katılımcılar, BDT eğitim kurulu tarafından yapılacak bir sınavla değerlendirilecek ve başarılı olanlar kuramsal eğitim aldığına yönelik belgelendirilecektir. Başarılı olan adaylar sonrasında planlanacak 64 saatlik süpervizyon eğitimine (4 ay) katılabileceklerdir.

Eğitimler ayda bir kez olmak üzere cumartesi ve pazar günleri (16 saat) yapılacak olan toplam 80 saatlik teorik ve uygulamalı (5 modül) eğitimi için katılımcılardan KDV dahil 8500₺ (1500₺ x 4 + 2500₺) ücret talep edilecektir. İlk taksit (1500₺) kesin kayıt yaptırırken yatırılacaktır. Bu ücrete eğitim materyali (not-ölçek vb.) ile ikramlar (ders aralarında çay/kahve ve çeşitli yiyecekler) dâhildir ancak ulaşım ve konaklama harcamaları katılımcılara aittir. Peşin ödemelerde ücret 7500₺ olarak belirlenmiştir. Teorik eğitim sonrasında başarılı olan adaylara yönelik düzenlenecek süpervizyon eğitimi ücreti daha sonra açıklanacaktır.

Ders içeriği ve saati “American Cognitive Therapy Academy (ACT)” ve “European Association for Behavioral and Cognitive Therapies (EABCT)” tarafından tanımlanmış sertifiye olma şartlarına uygun olarak belirlenmiştir. Ayrıca ilerleyen dönemlerde Beck Enstitüsü ile işbirliği planlanmaktadır.

BAŞVURU İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLER

Ön Başvuru: 25 Nisan – 26 Mayıs 2023

Kesin Kayıt: 27 Mayıs – 1 Haziran 2023

Kurs Başlangıç: 3 Haziran 2023

Eğitim Yeri: İris Psikoterapi Merkezi, Caddebostan, Kadıköy, İstanbul

Kontenjan: 15-20

Ödeme Şekli: Kesin kayıt işlemi sürecinde bilgilendirme yapılacaktır.

İletişim:

Mail: anadolupsikoterapi@gmail.com

Telefon: 0551 046 62 82

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ EĞİTİMİ PROGRAMI

MODÜL 1: 3-4 Haziran 2023 – 09.00-17.00

Tanışma, Kurs Programının Tanıtımı ve Beklentilerin Alınması

Bilişsel Davranışçı Terapilere Giriş, Tarihçe

Öğrenme Kuramları ve Bilişsel Kuramlar

BDT’de Ana Kavramlar: Otomatik Düşünce, Ara İnanç, Şema

BDT’de Değerlendirme, Kavramsallaştırma ve Formülasyon

BDT’de Seansının Yapısı ve Yapılandırılması ve İlk Seans

Sokratik Sorgulama ve Yönlendirilmiş Keşif, Otomatik Düşüncelerin Saptanması ve Ele Alınması, Kognitif Hatalar, Kognitif ve Davranışçı Teknikler

MODÜL 2: 8-9 Temmuz 2023 – 09.00-17.00

Depresyon Nedir? Tanı, Değerlendirme

Depresyonun Bilişsel Davranışçı Modeli

Depresyonun Bilişsel Davranışçı Terapisi: Davranışçı Teknikler

Depresyonun Bilişsel Davranışçı Terapisi: Bilişsel Teknikler

MODÜL 3: 5-6 Ağustos 2023 – 09.00-17.00

Anksiyete Bozuklukları: Genel Bilgi

Anksiyete Bozukluları ve Bilişsel Davranışçı Yaklaşım

Panik Bozukluk ve Agorafobinin Bilişsel Davranışçı Modeli ve Terapisi

Yaygın Anksiyete Bozukluğunun Bilişsel Davranışçı Modeli ve Terapisi

Sosyal Anksiyete Bozukluğunun Bilişsel Davranışçı Modeli ve Terapisi

MODÜL 4: 2-3 Eylül 2023 – 09.00-17.00

Obsesif-Kompulsif Bozukluk: Genel Bilgi

Obsesif-Kompulsif Bozukluğun Bilişsel Davranışçı Modeli ve Değerlendirme

Obsesif-Kompulsif Bozukluğun Bilişsel Davranışçı Tedavisi

Sınav Anksiyetesinin Bilişsel Davranışçı Terapisi

Özgül Fobilerin Bilişsel Davranışçı Terapisi

MODÜL 5: 7-8 Ekim 2023 – 09.00-17.00

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB): Genel Bilgi

TSSB’ de Değerlendirme ve Bilişsel Davranışçı Terapi

TTSB’nin Tedavisinde Uzamış Exposure’nin Kullanımı

TSSB’nun Tedavisinde EMDR’nin Kullanımı

*******BİTİRME SINAVI VE SERTİFİKA TÖRENİ*******

Eğitimci Kadrosu:

Uzm. Dr. Arzu Erkan Yüce

Prof. Dr. İsmet Kırpınar

Prof. Dr. Mehmet Ak

Prof. Dr. Murad Atmaca

Doç. Dr. Neslihan Akkişi Kumsar

Prof. Dr. Özkan Güler

Ön Başvuru İçin Tıklayınız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir