Eğitimler

2020-2021 Yılında Planlanan ve Aktif Olan Eğitimler

Bilişsel Davranışçı Terapi – Online (Aktif)

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) – Konya

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) – İstanbul

Cinsel Bozukluklarda Bilişsel Davranışçı Terapileri*

Şema Terapi*

Çözüm Odaklı Terapi*

Psikoterapide Mindfulness’in Kullanımı*

Bireysel Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri*

Travma ile ilgili Bozukluklarda Terapiler (EMDR, Prolonged Exposure Terapi)*

Uygulamalı Mod Yönelimli Oyun Terapisi*

Resim Analizi*

Temel SPSS ve GPower (Güç Analizi) Eğitimi – Online (Aktif)

AMOS ile Yapısal Eşitlik Modellemesi Eğitimi – Online (Aktif)

Microsoft Office Word Eğitimi*

*Ayrıntılar daha sonra verilecektir.
**Kontenjan dolmuştur.