Dr. Öğretim Üyesi Memduha AYDIN

Dr. Öğretim Üyesi Memduha AYDIN

Özgeçmiş

1978 yılında Ordu’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Ordu’da tamamladı. 1995 yılında Ordu Anadolu Lisesinden, 2001 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Mezuniyetinden sonra 2001-2004 yılları arasında pratisyen hekim olarak Ordu’da çalıştı. 2004 yılında Marmara Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda ihtisasa başladı, 2009 yılında tamamladı. 2010-2011 yılları arasında Batman Bölge Devlet Hastanesi’nde, 2011-2017 yılları arasında Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyhekim Psikiyatri Kliniğinde Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak çalıştı. 2017 yılında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesine öğretim üyesi olarak atandı, halen görevine Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda Doktor Öğretim Üyesi olarak devam etmektedir.

Bilişsel Davranışçı Psikoterapi (BDT) alanındaki eğitimlerine 2004 yılında Kognitif ve Davranış Terapileri Derneğinde (KDTD) Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur tarafından verilen kuramsal eğitimler ile başlamıştır (1. ve 2. Modül ve süpervizyonu 2004-2005). Kuramsal eğitimleri  ve süpervizyon aşamalarını 2014 yılında başarıyla tamamlayarak (3. Modül ve süpervizyonu, 2013-2014) 2015 yılında “European Association for Behavioural and Cognitive Therapies” tarafından sertifiye edilmiştir.

Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD) tarafından düzenlenen cinsellik ve cinsel terapiler eğitim programını ve süpervizyonunu tamamlayarak Cinsel Terapist olarak sertifiye edilmiştir (2015-2017). Cinsellik, Cinsel İşlev Bozuklukları ve Diğer Cinsel Sorunlar alanında poliklinikte danışmanlık ve terapi vermeye devam etmektedir.

İstanbul Psikanaliz Derneği tarafından düzenlenen Psikanalizle Tanışma Seminerlerine (2006-2007); Travmanın Türüne Özgü Bilişsel-Davranışçı Müdahaleler Geliştirme eğitimine (2005), Mervin Smucker; Travma ve İlişkili Ruhsal Bozukluklarda EMDR Uygulamaları eğitimine (2017), Doç. Dr. Burhanettin Kaya; Aile ve Evlilik Terapisi Eğitimine ( 2016 ve 2017), Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu, katılmıştır. Bunların dışında BDT alanında birçok eğitime, çalışma grubu ve kongrelere katılmıştır.