Doç. Dr. Neslihan AKKİŞİ KUMSAR

Doç. Dr. Neslihan AKKİŞİ KUMSAR

Özgeçmiş

1981 yılında Sivas’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sivas’ta tamamladı.  1998’de Sivas Selçuk Anadolu Lisesini, 2004 yılında ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi.

Psikiyatri uzmanlık eğitimini 2005-2010 yılları arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamladı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde psikiyatri uzmanı olarak mecburi hizmet görevini yaptı. 2016 yılından itibaren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde “Başasistan” olarak görev yaptı.  2017 yılının Aralık ayında “Psikiyatri Doçenti”  ünvanını aldı. Temmuz 2018’den beri aynı hastanede “Eğitim Görevlisi” olarak çalışmaya devam etmektedir.

Bağımlılık Psikiyatrisi, Biyolojik Psikiyatri, Psikofarmakoloji alanlarında çalışmaları bulunmaktadır. Türkiye Psikiyatri Derneği’nin Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitici Eğitimini tamamlayarak 2014 yılından beri Türkiye Psikiyatri Derneği Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Uygulayıcısı ve Eğiticisi ünvanını almıştır. Halen TPD tarafından düzenlenen BDT eğitimlerinin İstanbul bölgesi eğitimlerini vermekte ve psikoterapist olarak çalışmaktadır. Yine Türkiye Psikiyatri Derneği’nin Yeterlik Kurulunda yer almakta olup yeterlik sınav (board) alt kurul başkanlığı görevini yürütmektedir.

Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD), Türk Tabipler Odası, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği (BDPD), Academy of Cognitive Therapy üyesidir.